Milbu Keanu ukończył Championat Polski

22.01.2017 na Krajowej Wystawie Psów Rasowych w Lubiniu Keanu uzyskał w klasie otwartej I lokatę, ocenę doskonałą i CWC. Tym samym ukończył Championat Polski w wieku 23 miesięcy !ch pl badres_n